EN | MK | ES | IT | RO | SR

Vesti

Održan Završni sastanak partnera na projektu WIDE

Konzorcijum se 15. novembra 2023. Godine, pridružio četvrtom i poslednjem Transnacionalnom sastanku projekta WIDE, koji je održan virtuelno. WIDE – Integracija žena kroz digitalno preduzetništvo – je projekat koji sufinansira Evropska komisija kroz program Erazmus Plus. Inicijativa, koja se zvanično završava u decembru 2023. godine, uspešno je postigla svoj cilj opremanjem žena alatima potrebnim za napredovanje u digitalnom dobu. Partneri su uspeli da proizvedu efikasne resurse za obuku, uključujući one veštine i kompetencije neophodne ne samo za povećanje zapošljivosti, već i za “otvaranje vrata” onlajn preduzetništvu. Projekat WIDE je dobio pozitivne povratne informacije od žena i pružalaca obuke koji su se pridružili sesijama testiranja i validacije koje su partneri sprovodili prethodnih meseci, kako bi testirali kvalitet i relevantnost WIDE kompleta alata za obuku. Multiplikatorski događaji su organizovani u različitim partnerskim zemljama. Ove inicijative su okupile ključne zainteresovane strane, uključujući kreatore politike, edukatore i lidere zajednice i pomogle partnerima da obezbede dugotrajan uticaj na rezultate projekta. Završni sastanak predstavljao je priliku da se podele rezultati svake nacionalne sesije za testiranje I validaciju i multiplikatorskih događaja. U ovoj fazi projekta, sastanak je takođe bio relevantan za koordinaciju završnih administrativnih i finansijskih zadataka. Doprinos partnera sastanku je pokazao da se projekat WIDE ponosi i uspešnim upravljanjem svim transverzalnim aktivnostima, kao što su širenje, osiguranje kvaliteta i celokupno upravljanje projektom. Od početka do kraja, WIDE je pokazao pažljivo planiranje, efikasno izvršenje i efektivnu koordinaciju.   Za više informacija o projektu WIDE, pogledajte: WIDE Website: https://wideproject.eu/index.php WIDE Facebook Page: https://www.facebook.com/profile.php?id=100078760990250

Pročitaj više

Testiranje & Validacija trening modula su završene i Smernice za korisnike su dostupne onlajn

Konzorcijum partnera na projektu WIDE je uspešno pilotirao četiri modula obuke i srodnih resursa razvijenih tokom prve godine implementacije projekta, kako bi podstakao i podržao žene koje žive u ruralnim oblastima da kreiraju sopstveno onlajn poslovanje. Partneri su sa predstavnicima ciljnih grupa i zainteresovanih strana na lokalnom i nacionalnom nivou testirali kvalitet i relevantnost WIDE alata za obuku i prikupili povratne informacije. Učesnici su izrazili ogromno zadovoljstvo inicijativom i njenim konkretnim rezultatima, ističući njen praktični pristup i relevantnost u stvarnom okruženju. Ohrabreni uspehom pilot sesija, partneri su se obavezali da prošire WIDE komplet alata za obuku kako bi dosegli do više žena preduzetnica u ruralnim oblastima. U tu svrhu, Konzorcijum je razvio operativne i jasne Smernice za podršku trenerima i edukatorima u eksploataciji resursa za obuku sa projekta WIDE. Dokument je sada dostupan onlajn https://wideproject.eu/toolkit.php koristeći iskustvo i naučene lekcije projekta WIDE, i vodi korisnike kroz sledeće teme: • Struktura programa obuke • Strukturiranje inicijativa za obuku • Izrada nastavnog plana i programa obuke • Strategije regrutacije i upisa • Privlačenje i upis učesnika • Efikasno upravljanje učionicom • Upravljanje okruženjem u kome se sprovodi obuka • Konačne preporuke • Optimizacija obuke u različitim uslovima za njeno sprovodjenje   WIDE – Integracija žena kroz digitalno preduzetništvo – je projekat koji sufinansira Evropska komisija kroz program Erazmus Plus. Inicijativa okuplja 6 partnera iz 6 zemalja (Italija, Španija, Belgija, Republika Severna Makedonija, Rumunija i Srbija). Za više informacija o projektu WIDE posetite: WIDE Website https://wideproject.eu/index.php WIDE Facebook Page https://www.facebook.com/profile.php?id=100078760990250

Pročitaj više

Medjunarodni projekat Integracija žena kroz digitalno preduzetništvo (WIDE) je predstavljen na Radionici za eksploataciju rezultata, u Kragujevcu (Srbija) 25.10.2023. godine.

Radionica za eksploataciju rezultata sa projekta Integracija žena kroz digitalno preduzetništvo (WIDE) je organizovana 25.10.2023. godine u Srbiji sa ciljem da se krajnjim korisnicima i svim  zainteresovanim stranama predstave konkretni rezultati i ispromoviše njihova primenjivost. Na radionici predstavljeni su: onlajn WIDE obuka i alati (u okviru rezultata 3), zatim Platforma kao Otvoreni resursa za učenje (rezultat 1) i Priručnik za ruralni preduzetnički ekosistem (rezultat 2). Dogadjaju je prisustvovalo 20 učesnika medju kojima je bilo: žena preduzetnica iz ruralnih oblasti Centralne Srbije, predstavnici Nacionalne službe za zapošljavanje, lokalnih samouprava, srednjih stručnih škola, udruženja žena i medija. Regionalna agencija za ekonomski razvoj Šumadije i Pomoravlja je bila domaćin dogadjaja, a u program radionice su se uključili i predstavnici partnerskih organizacija iz Španije i Severne Makedonije, koji su sa prisutnima podelili iskustva u saradnji na projektu. Projekat se finansira iz sredstava Erazmus plus Programa preko TEMPUS kancelarije u Srbiji. https://wideproject.eu/index.php www.redasp.rs

Pročitaj više

Javno dostupan WIDE - Priručnik za ruralni preduzetnički ekosistem

Za razvoj inovativne obuke i obezbeđivanje povezanosti i efikasnosti obuka, partneri na projektu WIDE: Integracija žena kroz digitalno preduzetništvo, su razvili Priručnik za ruralni preduzetnički ekosistem uzimajući u obzir dostupne smernice i resurse na nacionalnom i međunarodnom nivou. Mapiranje mogućnosti povezivanja žena kroz trendove i resurse digitalnog preduzetništva, istaklo je kvalitativne i kvantitativne podatke, informacije, alate i rešenja, za promovisanja ženskog preduzetništva.   Element inovacije je uporedna analiza partnerskih zemalja (koja uključuje: analizu potreba, ciljne grupe, elemente inovacije, očekivani uticaj i potencijal prenosivosti) u odnosu na profesionalne kompetencije i kvalifikacioni okvir sektora digitalnog preduzetništva, a sve sa ciljem osiguranja da razvijene obuke budu relevantne, pravovremene i konkretne.   Za svaku zemlju konzorcijuma projekta WIDE, partneri su kreirali kratak izveštaj zasnovan na postojećim podacima u vezi sa preduzetim akcijama za rešavanje problema integracije žena kroz digitalno preduzetništvo. WIDE - Priručnik za ruralni preduzetnički ekosistem i rezime ključnih nalaza na engleskom, španskom, rumunskom, italijanskom, srpskom i makedonskom jeziku dostupni su na WIDE OER platformi: https://videproject.eu/analisis.php   WIDE – Integracija žena kroz digitalno preduzetništvo – je projekat koji sufinansira Evropska komisija kroz program ErazmusPlus. Cilj mu je da podstakne žene koje žive u ruralnim područjima, a koje traže svoj prvi posao ili su nezaposlene ili žele da započnu sopstveni biznis.   Više informacija o projektu WIDE posetite WIDE Website: https://wideproject.eu/index.php WIDE Facebook Page: https://www.facebook.com/profile.php?id=100078760990250

Pročitaj više

Integracija žena kroz digitalno preduzetništvo

Uspostavljen veb sajt projekta WIDE

Zvanična veb stranica projekta WIDE predstavlja bazu rezultata i proizvoda projekta, kao i vesti i kontakata. Platforma za učenje će biti otvorena za ciljne grupe projekta, kojima će biti dostupni resursi i materijali za obuku. Projekat WIDE kofinansira Program Erasmus+ Evropske komisije. Specifični ciljevi projekta su: - Usavršavanje digitalnih veština kod žena iz ruralnih područja kako bi se razvile njihove preduzetničke sposobnosti. Digitalne tehnologije predstavljaju veliku šansu za žene sa sela da kompenzuju nedostatke svog okruženja kako bi se bolje pozicionirale na tržištu rada  i/ili pokrenule svoj posao. Zahvaljujući otvorenoj WIDE platformi, svi treninzi će biti dostupni, bez obzira na postojeće geografske i vremenske prepreke i  ograničenja; - Usavršavanje digitalnih veština kod odraslih žena iz ruralnog područja koje već imaju neku poslovnu ideju, ali im nedostaju IKT veštine. Tako bi učenje zasnovano na IKT moglo da poboljša mogućnosti za poslovanje na više načina, kao što je pristup povezanim informacijama radi smanjenja poslovne neizvesnosti i povećanje konkurentnosti u određenoj privrednoj delatnosti. - Jačanje kapaciteta, digitalne spremnosti i otpornosti obrazovnih institucija i drugih aktera u domenu obrazovanja odraslih da isporuče obuku visokog kvaliteta. Rezultati projekta WIDE su digitalni i tako dizajnirani da mogu da odgovore na izazove s kojima se suočavaju ambiciozne preduzetnice sa sela. - Umrežavanje i izgradnja jakog konzorcijuma koji predstavlja sve različite aktere sistema obrazovanja odraslih, malih i srednjih preduzeća, IKT i digitalne ekspertize, kao i trećeg sektora (NVO) i sistema za podršku preduzetništva, čime se unapređuju zajedničke vrednosti, građansko angažovanje i učešće usvajajući panevropsku perspektivu – podrška sadašnjim i budućim preduzetnicama iz seoskih sredina kroz savremene i inovativne obuke koje će im pomoći da unaprede svoje digitalne veštine, osnaže ih i poboljšaju konkurentnost u poslu. Procena i vrednovanje stečenih kompetencija će se vršiti po sistemu testova sa više ponuđenih odgovora, a verifikacija kroz izdavanje atestiranih WIDE certifikata. - Obogatiti ponudu i mogućnosti za učenje. WIDE obuka i platforma za učenje postaće operativni alati za poboljšanje usluge koja je prilagođena specifičnoj ciljnoj grupi. Kreirani su za postizanje održivog uticaja na korisnike i kreatore politike. Na osnovu ciljeva i aktivnosti, WIDE projekat je potpuno u skladu sa potrebama i prioritetima koje je istakla Evropska komisija (Horizontalno: rešavanje digitalne transformacije kroz razvoj digitalne spremnosti, otpornosti i kapaciteta) i na nacionalnom nivou sa digitalnim potrebama odraslih žena preduzetnica u Srbiji, kao i u Italiji, Belgiji, Španiji, Republici Severnoj Makedoniji i Rumuniji. Projekat je zvanično počeo 17.02.2022. godine, prvim transnacionalnim onlajn sastankom partnera, na kome su se dogovorili o dinamici realizacije aktivnosti, definisali rokove i zadatke svakog partnera u narednim mesecima. Jedna od prvih aktivnosti je razvoj, testiranje i implementacija WIDE platforme kao otvorenog obrazovnog resursa – Open Education Resource (OER) Platform. Kao jedan od glavnih rezultata projekta, WIDE Platforma na najbolji način predstavlja sve ostale rezultate projekta, a istovremeno je i najveći i najopipljiviji kanal za međunarodnu vidljivost. Dostupna je na 6 jezika (engleski, makedonski, španski, italijanski, rumunski i srpski) sa svim sadržajima dostupnim besplatno i jednostavno, bez zahteva za registraciju/identifikaciju korisnika. Veb sajtu se pristupa putem linka https://wideproject.eu/. U naredne dve godine, Platforma će obuhvatiti i integrisati sva glavna postignuća konzorcijuma. Svaka sekcija WIDE platforme je zasebna biblioteka pojedinačnih rezultata i krajnjih proizvoda u okviru rezultata. WIDE priručnik se sastoji od kurseva obuke koji su posebno dizajnirani za žene, kako već aktivne, tako i buduće preduzetnice, kako bi ih opremili neophodnim veštinama i kompetencijama za uspostavljanje, razvoj i vođenje biznisa (digitalno preduzetništvo u ruralnom okruženju, izazovi i mogućnosti za žene, prevazilaženje pristrasnosti u pristupu finansijama za žene preduzetnice, mogućnosti ekonomije deljenja – „sharing ekonomije“ i izazovi u ruralnom preduzetništvu). VIDE se ne fokusira samo na jačanje preduzetničkih kapaciteta, već ima za cilj da prati rast žena preduzetnica kako bi se oslobodila ženska kreativnost i preduzetnički potencijal. Pored toga, odeljak „Saradnici“ će biti otvoren za širok uticaj projekta, jer će organizacije zainteresovane za projekat moći da se pridruže WIDE zajednici i postanu pridruženi partneri. Za više informacija o WIDE projektu: https://wideproject.eu/  

Pročitaj više

Regionalna agencija za ekonomski razvoj Šumadije i Pomoravlja pridružila se 2. sastanku partnera na transnacionalnom projektu WIDE

Regionalna agencija za ekonomski razvoj Šumadije i Pomoravlja učestvovala je na 2. sastanku partnera na transnacionalnom projektu WIDE, održanom 27. juna 2022. godine u Peskari (IT), čiji je domaćin bio italijanski partner IDP European Consultants. WIDE – Integracija žena kroz digitalno preduzetništvo – je projekat koji sufinansira Evropska komisija. Cilj mu je da podstakne žene koje žive u ruralnim područjima da započnu sopstveni biznis. Sastanak partnera je bio koristan za praćenje implementacije planiranih aktivnosti projekta i za diskusiju o do sada sprovedenim sekundarnim istraživanjima koja će uskoro biti dostupna onlajn na WIDE platformi. Najvažnije pitanje na koje su partneri pokušali da odgovore tokom sastanka, a polazeći od informacija i podataka do kojih se došlo tokom izrade Rezultata 2 – Priručnika za ruralni preduzetnički ekosistem, bilo je koje su najbolje teme obuke koje treba razviti u Rezultatu 3 - Razvoj i validacija WIDE rešenja za obuke. Najbolje teme nakon sekundarnog istraživanja koje su se identifikovale, su: 1. Žensko preduzetništvo 2. Pristup finansijama 3. Ekonomija deljenja 4. Digitalno preduzetništvo u ruralnom okruženju Rad na razvoju WIDE rešenja za navedene obuke, formalno će početi u avgustu 2022. godine, dok će u međuvremenu svi partneri biti stalno angažovani na aktivnostima širenja rezultata projekta.                                                    Za više informacija o WIDE projektu, pogledajte: WIDE Website: https://wideproject.eu/ WIDE Facebook Page: https://www.facebook.com/WIDE-Project-104517608840761 email: officekg@redasp.rs

Pročitaj više

Kick-off sastanak povodom međunarodnog projekta WIDE

Regionalna agencija za ekonomski razvoj Šumadije i Pomoravlja je vodeći partner na projektu WIDE koji je zvanično počeo 15.12.2021. godine. Tokom 24 meseca implementacije projekta WIDE planirano je da se proizvede nekoliko rezultata od kojih su najznačajniji: osnaživanje žena digitalnim veštinama i preduzetničkim sposobnostima kako bi se povećalo njihovo učešće u društvenom i ekonomskom životu; kao i podizanje svesti i znanja žena o napredovanju u poslu zahvaljujući stečenim digitalnim veštinama. Tokom uvodnog sastanka partneri su definisali tehničke i operativne aspekte rezultata projekta i pratećih aktivnosti. Cilj sastanka je takođe bio da se definišu aspekti upravljanja projektima i finansijama, kao i aspekti koji se odnose na interni kvalitet, praćenje i evaluaciju, upravljanje rizikom. Projekat WIDE okuplja 6 partnera iz 6 zemalja (Italija, Španija, Belgija, Republika Severna Makedonija, Rumunija i Srbija) i finansira se u okviru Erazmus plus Programa preko TEMPUS kancelarije u Srbiji. Zа više informаcijа o projektu WIDE kontаktirаjte Regionаlnu аgenciju zа ekonomski rаzvoj Šumаdije i Pomorаvljа.

Pročitaj više

Početak implementacije međunarodnog projekta “Integracija žena kroz digitalno preduzetništvo (WIDE)” u okviru programa Erasmus plus

Regionalna agencija za ekonomski razvoj Šumadije i Pomoravlja je nosilac međunarodnog projekta “Integracija žena kroz digitalno preduzetništvo (WIDE)” koji je zvanično započeo 15.12.2021. godine. Projektom WIDE planirano je da se proizvede nekoliko rezultata od kojih su najznačajniji: osnaživanje žena digitalnim veštinama i preduzetničkim sposobnostima kako bi se povećalo njihovo učešće u društvenom i ekonomskom životu; i podizanje svesti žena o mogućnosti ostvarenja poslovnog uspeha zahvaljujući stečenim digitalnim veštinama.  Tokom 24 meseca trajanje projekta projekat WIDE će ostvariti dugoročni uticaj na žene potencijalne preduzetnice i organizacije za obrazovanje odraslih koje će imati koristi od razmene iskustava stečenih tokom implementacije projekta.  Projekat WIDE okuplja 6 partnera iz 6 zemalja (Italija, Španija, Belgija, Republika Severna Makedonija, Rumunija i Srbija) i finansira se u okviru Erazmus plus Programa preko TEMPUS kancelarije u Srbiji.

Pročitaj više