EN | MK | ES | IT | RO | SR

Vesti

Kick-off sastanak povodom međunarodnog projekta WIDE

Regionalna agencija za ekonomski razvoj Šumadije i Pomoravlja je vodeći partner na projektu WIDE koji je zvanično počeo 15.12.2021. godine.

Tokom 24 meseca implementacije projekta WIDE planirano je da se proizvede nekoliko rezultata od kojih su najznačajniji: osnaživanje žena digitalnim veštinama i preduzetničkim sposobnostima kako bi se povećalo njihovo učešće u društvenom i ekonomskom životu; kao i podizanje svesti i znanja žena o napredovanju u poslu zahvaljujući stečenim digitalnim veštinama.

Tokom uvodnog sastanka partneri su definisali tehničke i operativne aspekte rezultata projekta i pratećih aktivnosti. Cilj sastanka je takođe bio da se definišu aspekti upravljanja projektima i finansijama, kao i aspekti koji se odnose na interni kvalitet, praćenje i evaluaciju, upravljanje rizikom.

Projekat WIDE okuplja 6 partnera iz 6 zemalja (Italija, Španija, Belgija, Republika Severna Makedonija, Rumunija i Srbija) i finansira se u okviru Erazmus plus Programa preko TEMPUS kancelarije u Srbiji.

Zа više informаcijа o projektu WIDE kontаktirаjte Regionаlnu аgenciju zа ekonomski rаzvoj Šumаdije i Pomorаvljа.