EN | MK | ES | IT | RO | SR

Vesti

Javno dostupan WIDE - Priručnik za ruralni preduzetnički ekosistem

Za razvoj inovativne obuke i obezbeđivanje povezanosti i efikasnosti obuka, partneri na projektu WIDE: Integracija žena kroz digitalno preduzetništvo, su razvili Priručnik za ruralni preduzetnički ekosistem uzimajući u obzir dostupne smernice i resurse na nacionalnom i međunarodnom nivou. Mapiranje mogućnosti povezivanja žena kroz trendove i resurse digitalnog preduzetništva, istaklo je kvalitativne i kvantitativne podatke, informacije, alate i rešenja, za promovisanja ženskog preduzetništva.

 

Element inovacije je uporedna analiza partnerskih zemalja (koja uključuje: analizu potreba, ciljne grupe, elemente inovacije, očekivani uticaj i potencijal prenosivosti) u odnosu na profesionalne kompetencije i kvalifikacioni okvir sektora digitalnog preduzetništva, a sve sa ciljem osiguranja da razvijene obuke budu relevantne, pravovremene i konkretne.

 

Za svaku zemlju konzorcijuma projekta WIDE, partneri su kreirali kratak izveštaj zasnovan na postojećim podacima u vezi sa preduzetim akcijama za rešavanje problema integracije žena kroz digitalno preduzetništvo.

WIDE - Priručnik za ruralni preduzetnički ekosistem i rezime ključnih nalaza na engleskom, španskom, rumunskom, italijanskom, srpskom i makedonskom jeziku dostupni su na WIDE OER platformi: https://videproject.eu/analisis.php

 

WIDE – Integracija žena kroz digitalno preduzetništvo – je projekat koji sufinansira Evropska komisija kroz program ErazmusPlus. Cilj mu je da podstakne žene koje žive u ruralnim područjima, a koje traže svoj prvi posao ili su nezaposlene ili žele da započnu sopstveni biznis.

 

Više informacija o projektu WIDE posetite WIDE Website: https://wideproject.eu/index.php

WIDE Facebook Page: https://www.facebook.com/profile.php?id=100078760990250