EN | MK | ES | IT | RO | SR

Vesti

Testiranje & Validacija trening modula su završene i Smernice za korisnike su dostupne onlajn

Konzorcijum partnera na projektu WIDE je uspešno pilotirao četiri modula obuke i srodnih resursa razvijenih tokom prve godine implementacije projekta, kako bi podstakao i podržao žene koje žive u ruralnim oblastima da kreiraju sopstveno onlajn poslovanje.

Partneri su sa predstavnicima ciljnih grupa i zainteresovanih strana na lokalnom i nacionalnom nivou testirali kvalitet i relevantnost WIDE alata za obuku i prikupili povratne informacije. Učesnici su izrazili ogromno zadovoljstvo inicijativom i njenim konkretnim rezultatima, ističući njen praktični pristup i relevantnost u stvarnom okruženju.

Ohrabreni uspehom pilot sesija, partneri su se obavezali da prošire WIDE komplet alata za obuku kako bi dosegli do više žena preduzetnica u ruralnim oblastima. U tu svrhu, Konzorcijum je razvio operativne i jasne Smernice za podršku trenerima i edukatorima u eksploataciji resursa za obuku sa projekta WIDE. Dokument je sada dostupan onlajn https://wideproject.eu/toolkit.php koristeći iskustvo i naučene lekcije projekta WIDE, i vodi korisnike kroz sledeće teme:

• Struktura programa obuke

• Strukturiranje inicijativa za obuku

• Izrada nastavnog plana i programa obuke

• Strategije regrutacije i upisa

• Privlačenje i upis učesnika

• Efikasno upravljanje učionicom

• Upravljanje okruženjem u kome se sprovodi obuka

• Konačne preporuke

• Optimizacija obuke u različitim uslovima za njeno sprovodjenje

 

WIDE – Integracija žena kroz digitalno preduzetništvo – je projekat koji sufinansira Evropska komisija kroz program Erazmus Plus. Inicijativa okuplja 6 partnera iz 6 zemalja (Italija, Španija, Belgija, Republika Severna Makedonija, Rumunija i Srbija).

Za više informacija o projektu WIDE posetite:

WIDE Website https://wideproject.eu/index.php

WIDE Facebook Page https://www.facebook.com/profile.php?id=100078760990250