EN | MK | ES | IT | RO | SR

Vesti

Integracija žena kroz digitalno preduzetništvo

Uspostavljen veb sajt projekta WIDE

Zvanična veb stranica projekta WIDE predstavlja bazu rezultata i proizvoda projekta, kao i vesti i kontakata. Platforma za učenje će biti otvorena za ciljne grupe projekta, kojima će biti dostupni resursi i materijali za obuku.

Projekat WIDE kofinansira Program Erasmus+ Evropske komisije. Specifični ciljevi projekta su:

- Usavršavanje digitalnih veština kod žena iz ruralnih područja kako bi se razvile njihove preduzetničke sposobnosti. Digitalne tehnologije predstavljaju veliku šansu za žene sa sela da kompenzuju nedostatke svog okruženja kako bi se bolje pozicionirale na tržištu rada  i/ili pokrenule svoj posao. Zahvaljujući otvorenoj WIDE platformi, svi treninzi će biti dostupni, bez obzira na postojeće geografske i vremenske prepreke i  ograničenja;

- Usavršavanje digitalnih veština kod odraslih žena iz ruralnog područja koje već imaju neku poslovnu ideju, ali im nedostaju IKT veštine. Tako bi učenje zasnovano na IKT moglo da poboljša mogućnosti za poslovanje na više načina, kao što je pristup povezanim informacijama radi smanjenja poslovne neizvesnosti i povećanje konkurentnosti u određenoj privrednoj delatnosti.

- Jačanje kapaciteta, digitalne spremnosti i otpornosti obrazovnih institucija i drugih aktera u domenu obrazovanja odraslih da isporuče obuku visokog kvaliteta. Rezultati projekta WIDE su digitalni i tako dizajnirani da mogu da odgovore na izazove s kojima se suočavaju ambiciozne preduzetnice sa sela.

- Umrežavanje i izgradnja jakog konzorcijuma koji predstavlja sve različite aktere sistema obrazovanja odraslih, malih i srednjih preduzeća, IKT i digitalne ekspertize, kao i trećeg sektora (NVO) i sistema za podršku preduzetništva, čime se unapređuju zajedničke vrednosti, građansko angažovanje i učešće usvajajući panevropsku perspektivu – podrška sadašnjim i budućim preduzetnicama iz seoskih sredina kroz savremene i inovativne obuke koje će im pomoći da unaprede svoje digitalne veštine, osnaže ih i poboljšaju konkurentnost u poslu. Procena i vrednovanje stečenih kompetencija će se vršiti po sistemu testova sa više ponuđenih odgovora, a verifikacija kroz izdavanje atestiranih WIDE certifikata.

- Obogatiti ponudu i mogućnosti za učenje. WIDE obuka i platforma za učenje postaće operativni alati za poboljšanje usluge koja je prilagođena specifičnoj ciljnoj grupi. Kreirani su za postizanje održivog uticaja na korisnike i kreatore politike. Na osnovu ciljeva i aktivnosti, WIDE projekat je potpuno u skladu sa potrebama i prioritetima koje je istakla Evropska komisija (Horizontalno: rešavanje digitalne transformacije kroz razvoj digitalne spremnosti, otpornosti i kapaciteta) i na nacionalnom nivou sa digitalnim potrebama odraslih žena preduzetnica u Srbiji, kao i u Italiji, Belgiji, Španiji, Republici Severnoj Makedoniji i Rumuniji.

Projekat je zvanično počeo 17.02.2022. godine, prvim transnacionalnim onlajn sastankom partnera, na kome su se dogovorili o dinamici realizacije aktivnosti, definisali rokove i zadatke svakog partnera u narednim mesecima. Jedna od prvih aktivnosti je razvoj, testiranje i implementacija WIDE platforme kao otvorenog obrazovnog resursa – Open Education Resource (OER) Platform.
Kao jedan od glavnih rezultata projekta, WIDE Platforma na najbolji način predstavlja sve ostale rezultate projekta, a istovremeno je i najveći i najopipljiviji kanal za međunarodnu vidljivost. Dostupna je na 6 jezika (engleski, makedonski, španski, italijanski, rumunski i srpski) sa svim sadržajima dostupnim besplatno i jednostavno, bez zahteva za registraciju/identifikaciju korisnika. Veb sajtu se pristupa putem linka https://wideproject.eu/.
U naredne dve godine, Platforma će obuhvatiti i integrisati sva glavna postignuća konzorcijuma. Svaka sekcija WIDE platforme je zasebna biblioteka pojedinačnih rezultata i krajnjih proizvoda u okviru rezultata.

WIDE priručnik se sastoji od kurseva obuke koji su posebno dizajnirani za žene, kako već aktivne, tako i buduće preduzetnice, kako bi ih opremili neophodnim veštinama i kompetencijama za uspostavljanje, razvoj i vođenje biznisa (digitalno preduzetništvo u ruralnom okruženju, izazovi i mogućnosti za žene, prevazilaženje pristrasnosti u pristupu finansijama za žene preduzetnice, mogućnosti ekonomije deljenja – „sharing ekonomije“ i izazovi u ruralnom preduzetništvu). VIDE se ne fokusira samo na jačanje preduzetničkih kapaciteta, već ima za cilj da prati rast žena preduzetnica kako bi se oslobodila ženska kreativnost i preduzetnički potencijal. Pored toga, odeljak „Saradnici“ će biti otvoren za širok uticaj projekta, jer će organizacije zainteresovane za projekat moći da se pridruže WIDE zajednici i postanu pridruženi partneri.

Za više informacija o WIDE projektu: https://wideproject.eu/