EN | MK | ES | IT | RO | SR

Stiri

Consorțiul a partcipat la întâlnirea online de închidere a proiectului WIDE

În data de 15 noiembrie 2023, consorțiul s-a reunit în cadrul celei de-a 4-a și ultimei Reuniuni Transnaționale a Proiectului WIDE, care a avut loc online. WIDE – Integrarea Femeilor prin Antreprenoriat Digital – este un proiect co-finanțat de Comisia Europeană prin Programul ErasmusPlus. Inițiativa, care se încheie oficial în decembrie 2023, și-a atins cu succes obiectivul oferind femeilor  instrumentele necesare pentru a prospera într-o epocă digitală. Partenerii au reușit să producă resurse de formare eficiente, încorporând acele abilități și competențe necesare nu numai pentru a spori capacitatea de inserție profesională, ci și pentru a deschide ușile antreprenoriatului online. Proiectul WIDE a primit feedback pozitiv din partea femeilor și a furnizorilor de formare care s-au alăturat sesiunilor de Testare & Validare desfășurate de parteneri în lunile precedente, pentru a testa calitatea și relevanța setului de instrumente WIDE. În plus, au fost organizate evenimente de multiplicare în diferite țări partenere. Aceste inițiative au reunit părți interesate cheie, inclusiv factori de decizie politică, educatori și lideri ai comunității și au ajutat partenerii să asigure un impact pe termen lung asupra rezultatelor proiectului; partenerii au utilizat o platformă pentru a prezenta realizările proiectului WIDE, pentru a împărtăși cele mai bune practici și pentru a încuraja colaborarea pentru o responsabilizare digitală continuă în zonele rurale. Întâlnirea de Închidere a reprezentat o oportunitate de a împărtăși rezultatele fiecărei sesiuni naționale de T&V și Evenimentele de  Multiplicare. În această etapă a proiectului, reuniunea a fost, de asemenea, relevantă pentru coordonarea sarcinilor administrative și financiare finale. Contribuțiile Partnerilor la întâlnire au demonstrat că proiectul WIDE se mândrește și cu gestionarea cu succes a tuturor activităților transversale, cum ar fi Diseminarea, Asigurarea Calității și Managementul de Proiect în ansamblu. De la început până la final, WIDE a demonstrat o planificare meticuloasă, o execuție eficientă și o coordonare eficientă.   Pentru mai multe informații despre proiectul WIDE, vă rugăm accesați: WIDE Website: https://wideproject.eu/index.php WIDE pagina de Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100078760990250

Aflati mai multe

WIDE- Integrarea Femeilor prin Antreprenoriat Digital Evenimentul de Multiplicare ADDE

În data de 14 iunie 2023 , ADDE a organizat Evenimentul de Multiplicare a proiectului Erasmus+  WIDE- Integrarea Femeilor prin Antreprenoriat Digital, la care au participat reprezentanti ai diferitelor ONG- uri implicate in educatia adultilor, reprezentanți ai unor asociatii ale femeilor antreprenor din România, dar si potențiali beneficiari direcți ai cursurilor ce constituie produse intelectuale ale proiectului. Agenda evenimentului a cuprins următoarele teme: a. Prezentarea generală a proiectului și a partenerilor b. Prezentarea generală a produselor intelectuale 1 și 2 ( platforma RED si Manualul Ecosistemului Antreprenorial rural) c. Prezentarea setului de instrumente și a produsului intelectual 3: Cursurile de formare online, cu următoarea structură: 1.Antreprenoriat feminin 2.Accesul la Finanțe 3.Economia partajată 4.Antreprenoriat Digital în Mediul Rural   d. Prezentarea Planului de validare a produsului intelectual 3: validarea cursurilor se va desfășura in luna iulie și va avea zece participanți care vor participa la cursuri prin prezență fizică, dar și sesiuni online.   În speranța că aceste cursuri vor atrage cât mai mulți beneficiari direcți și vor fi punctul de plecare pentru multe antreprenoare de sex feminin sau viitoare antreprenoare din zonele rurale din România, Serbia, Spania, Italia și Macedonia, vă invităm să accesați:   WIDE Website: https://wideproject.eu/index.php WIDE pagina de Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100078760990250

Aflati mai multe

Cursurile de formare WIDE sunt finalizate și 4 module de instruire sunt acum disponibile online pe platforma WIDE sub formă de resurse educaționale deschise

Realizarea produsului intelectual ( PR3 ) a fost finalizată în 6 limbi, iar  cursurile ONLINE și GRATUITE sunt disponibile pe site-ul web al proiectului. Ca bază pentru dezvoltarea cursurilor inovatoare, consorțiul WIDE a utilizat materialul dezvoltat anterior - Manualul pentru Ecosistemul Antreprenorial Rural și a proiectat 4 module de instruire pe următoarele teme: 1.Antreprenoriat feminin 2.Accesul la Finanțe 3.Economia partajată 4.Antreprenoriat Digital în Mediul Rural Mai mult, fiecare modul este disponibil și într-o versiune audio, format ppt și Word, ambele gata de descărcare. Pe lângă varianta în limba engleză, toate modulele sunt disponibile în alte 5 limbi: spaniolă, italiană, sârbă, macedoneană și română. După completarea cu succes a autoevaluării  fiecărui modul, cursantul poate descărca un CERTIFICAT personalizat care atestă finalizarea cursului. La începutul fiecărui modul este disponibil un formular de feedback, deci NU UITĂȚI SĂ NE OFERIȚI UN CALIFICATIV! Feedback-ul dumneavoastră este mai mult decât binevenit! WIDE – Integrarea Femeilor prin Antreprenoriat Digital – este un proiect co-finanțat de Comisia Europeană prin programul ErasmusPlus. Acesta are ca scop susținerea  femeilor din zonele rurale care își caută primul loc de muncă sau sunt șomere să-și creeze propria afacere online. Pentru mai multe informații despre proiectul WIDE, vă rugăm vizitați: WIDE Website: https://wideproject.eu/index.php WIDE pagina de Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100078760990250

Aflati mai multe

WIDE - Manualul Ecosistemului Antreprenorial Rural

WIDE – integrarea femeilor prin antreprenoriat digital – este un proiect co-finanțat de Comisia Europeană prin Programul ErasmusPlus. Scopul său este de a încuraja femeile care trăiesc în zonele rurale care își caută primul loc de muncă sau care sunt șomere să își creeze propria afacere online.  Pentru dezvoltarea formării inovatoare și pentru asigurarea coerenței și eficacității formării,partenerii de proiect au elaborat Manualul Ecosistemului Antreprenorial Rural, luând în considerare orientările și resursele disponibile, atât la nivel național, cât și internațional. Cartografierea integrării femeilor prin intermediul  resurselor antreprenoriale digitale a evidențiat date calitative și cantitative, informații, instrumente și soluții pentru a promova potențialul antreprenorial  al femeilor printr-o abordare ascendentă. Elementul inovativ este descrierea rezultatelor analizei comparative (inclusiv: Analiza nevoilor, grupuri țintă, elemente de inovare, impactul preconizat și potențialul de transferabilitate) în raport cu competențele profesionale și cadrele de calificare ale sectorului antreprenoriatului digital, pentru a se asigura că formarea este relevantă, oportună și concretă. Pentru fiecare țară a consorțiului, partenerii de proiect au creat un  scurt raport actualizat, bazat pe datele existente privind acțiunile întreprinse pentru a aborda problema integrării femeilor prin antreprenoriat digital în țara lor. WIDE - Manualul Ecosistemului Antreprenorial Rural și rezumatul principalelor constatări în limba engleză, spaniolă, română, italiană, sârbă și macedoneană sunt disponibile în platforma WIDE RED: https://wideproject.eu/analysis.php   Pentru mai multe informatii despre proiectul WIDE, va rugam vizitati: WIDE Website: https://wideproject.eu/index.php WIDE Facebook Page: https://www.facebook.com/profile.php?id=100078760990250

Aflati mai multe

Integrarea Femeilor prin Antreprenoriat Digital

Website-ul proiectului WIDE este acum disponibil online

Website-ul official WIDE găzduiește produsele intelectuale ale proiectului, rezultatele, știrile și contactele și constituie platforma RED pentru a facilita accesul grupului țintă la resursele și materialele de formare WIDE. WIDE este un proiect cofinanțat prin programul Erasmus+ al Comisiei Europene, ale cărui obiective specifice sunt: - Îmbunătățirea competențelor digitale ale femeilor din mediul rural pentru a dezvolta o aptitudine antreprenorială. Tehnologiile digitale reprezintă o mare oportunitate pentru femeile din mediul rural de a compensa deficiențele de mediu cu scopul de a se alătura pieței forței de muncă și / sau pentru a întreprinde acțiuni de antreprenoriat. Platforma RED WIDE va pune la dispoziție  toate cursurile în format digital, făra a ține cont de spațiul  geografic al formabililor  și fără condiționari ale timpului de studiu alocat; - Îmbunătățirea competențelor digitale la femeile adulte din mediul rural care au deja o idee de afaceri în minte, dar nu dispun de competențe TIC. Prin urmare, învățarea bazată pe TIC propusă de WIDE ar putea favoriza oportunități mai mari pentru afaceri în multe moduri, cum ar fi accesarea informațiilor conexe pentru reducerea incertitudinii și participarea la activități economice într- un mod mai competitiv. - Abordarea transformării digitale prin dezvoltarea pregătirii digitale și a rezilienței, consolidând capacitatea furnizorilor de formare a adulților de a oferi formare de înaltă calitate. Prin design și actualitate, rezultate digitale WIDE abordează provocările femeilor antreprenor din zonele rurale pentru a-și spori competitivitatea. - Crearea de oportunități de networking și construirea unui consorțiu solid care să reprezinte toți actorii diferiți ai ecosistemului antreprenorial, IMM-urilor, TIC și expertizei digitale, precum și al treilea sector (ONG) și sistemul de facilitare a antreprenoriatului, consolidând astfel valorile comune, implicarea civică și participarea la o perspectivă paneuropeană - sprijinirea femeilor antreprenor și viitoare antreprenor din mediul rural prin furnizarea de cursuri de formare inovatoare și actualizate pentru a le ajuta să facă față perfecționării digitale, cu scopul de a dezvolta afaceri mai competitive. Formarea WIDE se va baza pe un sistem de recunoaștere a competențelor  prin intermediul unor teste cu variante multiple și atestat prin certificate de formare WIDE. - Să îmbogățească furnizarea de oportunități de învățare. Resursele WIDE, cursurile si platforma RED vor deveni instrumente operaționale pentru a îmbunătăți oferta adaptată și pentru a obține un impact durabil asupra beneficiarilor și factorilor de decizie. Pe baza obiectivelor și activităților, WIDE este în concordanță perfectă cu nevoile și prioritățile subliniate de Comisia Europeană (orizontal: Abordarea transformării digitale prin dezvoltarea pregătirii digitale, a rezilienței și a capacității digitale) și la nivel national cu nevoile digitale ale femeior antreprenor adulte din Serbia, Italia, Belgia, Spania, Republica Macedonia de Nord și România. Proiectul a debutat oficial pe 17 februarie 2022, cu prima întâlnire transnațională online în cadrul căreia partenerii au avut  oportunitatea de a discuta programul general de implementare a proiectului, de a defini termenele și atribuțiile fiecărui partener pentru lunile următoare. Una dintre primele activități a fost dezvoltarea, testarea și implementarea platformei Resurselor Educaționale Deschise (RED). Platforma Wide este principalul loc de vizualizare a rezultatelor proiectului și cel mai mare și tangibil canal pentru vizibilitate internațională, fiind  disponibilă în 6  limbi (EN, MK, ES, IT, RO,  SR) cu tot conținutul său disponibil complet gratuit, fără a necesita niciun fel de înregistrare / identificare de către utilizator. SIte-ul WIDE este acum disponibil online la https://wideproject.eu/. Pentru următorii doi ani, platforma va găzdui și va integra toate realizările principale ale consorțiului; fiecare secțiune a platformei WIDE este o bibliotecă de sine- stătătoare a rezultatelor  corespunzătoare. Setul de instrumente WIDE constă în cursuri de formare concepute special pentru femei, femei antreprenor și femei viitoare antreprenor pentru a le conferi abilitățile și competențele necesare în vederea inițierii, dezvoltării și rulării unei afaceri (antreprenoriat digital în mediul rural, provocări și oportunități în antreprenoriatul feminin, accesul la finanțare pentru femeile antreprenor,oportunitățile economiei prin partajare și provocările antreprenoriatului rural). WIDE nu se concentrează doar pe consolidarea capacităților antreprenoriale, ci vizează să le fie alături femeilor antreprenor pe parcursul procesului de dezvoltare pentru a debloca creativitatea și potențialul antreprenorial al acestora. În plus, secțiunea „Parteneri Asociați” va fi relevantă pentru impactul pe scară largă al proiectului, deoarece organizațiile interesate de proiect vor putea să se alăture comunității WIDE și să devină parteneri asociați. Pentru informații suplimentare despre proiectul WIDE, vă rugăm accesați: https://wideproject.eu/  

Aflati mai multe

Consorțiul a participat la a doua intâlnire transnaționala a proiectului WIDE

Partenerul Italian IDP European Consultants a fost gazda celei de a doua intâlniri a consorțiului proiectului WIDE in Pescara, in data de 27 iunie 2022. WIDE- Integrarea femeilor prin antreprenoriat digital – este un proiect co- finanțat de Comisia Europeană.  Obiectivul  principal al proiectului este susținerea femeilor din mediul rural aflate in căutarea primului loc de muncă sau sunt șomere, in vederea creării propriei afaceri online. Intâlnirea de proiect a fost foarte utilă pentru monitorizarea implementării activităților orizontale ale proiectului , dar și pentru a pune in discuție munca depusă in vederea dezvoltării PR2, care va fi disponibil pe platforma WIDE în cel mai scurt timp. Principala întrebare la care partenerii au incercat sa răspundă pe parcursul intâlnirii a fost: Având în vedere informațiile și datele colectate pe parcursul dezvoltării PR2, care sunt cele mai bune conținuturi de creionat in PR3? După consultarea tuturor partenerilor, următoarele conținuturi au fost considerate cele mai relevante: Antreprenoriatul feminin Accesul la resursele financiare Economia de tip partajare Antreprenoriatul Digital in mediul rural Lucrul efectiv pentru dezvoltarea soluției de formare WIDE va începe in luna august 2022, însă în tot acest timp partenerii vor disemina informațiile utile despre produsele proiectului...așadar, cetățeni europeni, fiți la curent cu progresul proiectului WIDE!                                                                          Pentru informații suplimentare despre WIDE, vă rugăm accesați : WIDE Website: https://wideproject.eu/ WIDE Facebook Page: https://www.facebook.com/WIDE-Project-104517608840761

Aflati mai multe

Intalnirea de deschidere a proiectului WIDE din data de 17 Februarie 2022

In data de 17 Februarie 2022, avut loc intalnirea online a Consortiului  pentru deschiderea proiectului WIDE- INTEGRAREA FEMEILOR PRIN ANTREPRENORIAT DIGITAL , finantat de Programul Comisiei Europene Erasmus Plus, care reuneste 6 parteneri din 6 tari ( Italia, Spania, Belgia, Replublica Macedonia de Nord, Romania si Serbia). Intalnirea a avut loc online datorita restrictiilor pandemice COVID- 19.  Pe parcursul intalnirii, partenerii au detaliat aspecte tehnice si operationale legate de Rezultatele Intelectuale ale proiectului si alte activitati conexe.Un alt obiectiv al intalnirii a fost managementul financiar , dar si aspecte referitoare la managementul intern al Calitatii, Monitorizare si Evaluare, Managementul Riscurilor. Proiectul WIDE va produce cateva rezultate intangibile cum ar fi stimularea competentelor digitale ale femeilor si a aptitudinilor antreprenoriale in vederea amplificarii participarii in viata sociala si economica, constientizarea si dobandirea de cunostinte specifice domeniului intermedierii in afaceri multumita competentelor digitale dobandite, cresterea capacitatii si competitivitatii organizatiei participante.   Pentru informatii suplimentare accesati WIDE project.

Aflati mai multe

Debutul implementarii proiectului international ‘ Integrarea femeilor prin Antreprenoriat Digital’( WIDE) – programul Erasmus Plus

Organizatia TEMPUS din Serbia, Agentia Nationala sirba Erasmus + a aprobat proiectul WIDE- ‘Integrarea femeilor prin Antreprenoriat Digital’, dezvoltat de Agentia pentru Dezvoltare Economica Sumadija si Pomoravlje in colaborare cu IDP Consultanta Europeana.   Proiectul WIDE reuneste   6 parteneri din 6 tari ( Italia, Spania, Belgia, Replublica Macedonia de Nord, Romania si Serbia). Pe parcursul celor 24 de luni de implementare, proiectul WIDE va produce un impact pe termen lung asupra femeilor antreprenor si a organizatiilor implicate in educatia adultilor care vor capata experienta de-a lungul implementarii proiectului. La nivel sistemic, Wide va contribui la incurajarea participarii feminine in mediul antreprenorial prin intermediul  abilitatilor pe care le promoveaza.     Pentru informatii suplimentare accesati WIDE project

Aflati mai multe