EN | MK | ES | IT | RO | SR

Stiri

Integrarea Femeilor prin Antreprenoriat Digital

Website-ul proiectului WIDE este acum disponibil online

Website-ul official WIDE găzduiește produsele intelectuale ale proiectului, rezultatele, știrile și contactele și constituie platforma RED pentru a facilita accesul grupului țintă la resursele și materialele de formare WIDE.

WIDE este un proiect cofinanțat prin programul Erasmus+ al Comisiei Europene, ale cărui obiective specifice sunt:

- Îmbunătățirea competențelor digitale ale femeilor din mediul rural pentru a dezvolta o aptitudine antreprenorială. Tehnologiile digitale reprezintă o mare oportunitate pentru femeile din mediul rural de a compensa deficiențele de mediu cu scopul de a se alătura pieței forței de muncă și / sau pentru a întreprinde acțiuni de antreprenoriat. Platforma RED WIDE va pune la dispoziție  toate cursurile în format digital, făra a ține cont de spațiul  geografic al formabililor  și fără condiționari ale timpului de studiu alocat;

- Îmbunătățirea competențelor digitale la femeile adulte din mediul rural care au deja o idee de afaceri în minte, dar nu dispun de competențe TIC. Prin urmare, învățarea bazată pe TIC propusă de WIDE ar putea favoriza oportunități mai mari pentru afaceri în multe moduri, cum ar fi accesarea informațiilor conexe pentru reducerea incertitudinii și participarea la activități economice într- un mod mai competitiv.

- Abordarea transformării digitale prin dezvoltarea pregătirii digitale și a rezilienței, consolidând capacitatea furnizorilor de formare a adulților de a oferi formare de înaltă calitate. Prin design și actualitate, rezultate digitale WIDE abordează provocările femeilor antreprenor din zonele rurale pentru a-și spori competitivitatea.

- Crearea de oportunități de networking și construirea unui consorțiu solid care să reprezinte toți actorii diferiți ai ecosistemului antreprenorial, IMM-urilor, TIC și expertizei digitale, precum și al treilea sector (ONG) și sistemul de facilitare a antreprenoriatului, consolidând astfel valorile comune, implicarea civică și participarea la o perspectivă paneuropeană - sprijinirea femeilor antreprenor și viitoare antreprenor din mediul rural prin furnizarea de cursuri de formare inovatoare și actualizate pentru a le ajuta să facă față perfecționării digitale, cu scopul de a dezvolta afaceri mai competitive. Formarea WIDE se va baza pe un sistem de recunoaștere a competențelor  prin intermediul unor teste cu variante multiple și atestat prin certificate de formare WIDE.

- Să îmbogățească furnizarea de oportunități de învățare. Resursele WIDE, cursurile si platforma RED vor deveni instrumente operaționale pentru a îmbunătăți oferta adaptată și pentru a obține un impact durabil asupra beneficiarilor și factorilor de decizie. Pe baza obiectivelor și activităților, WIDE este în concordanță perfectă cu nevoile și prioritățile subliniate de Comisia Europeană (orizontal: Abordarea transformării digitale prin dezvoltarea pregătirii digitale, a rezilienței și a capacității digitale) și la nivel national cu nevoile digitale ale femeior antreprenor adulte din Serbia, Italia, Belgia, Spania, Republica Macedonia de Nord și România.

Proiectul a debutat oficial pe 17 februarie 2022, cu prima întâlnire transnațională online în cadrul căreia partenerii au avut  oportunitatea de a discuta programul general de implementare a proiectului, de a defini termenele și atribuțiile fiecărui partener pentru lunile următoare. Una dintre primele activități a fost dezvoltarea, testarea și implementarea platformei Resurselor Educaționale Deschise (RED).

Platforma Wide este principalul loc de vizualizare a rezultatelor proiectului și cel mai mare și tangibil canal pentru vizibilitate internațională, fiind  disponibilă în 6  limbi (EN, MK, ES, IT, RO,  SR) cu tot conținutul său disponibil complet gratuit, fără a necesita niciun fel de înregistrare / identificare de către utilizator. SIte-ul WIDE este acum disponibil online la https://wideproject.eu/.

Pentru următorii doi ani, platforma va găzdui și va integra toate realizările principale ale consorțiului; fiecare secțiune a platformei WIDE este o bibliotecă de sine- stătătoare a rezultatelor  corespunzătoare.

Setul de instrumente WIDE constă în cursuri de formare concepute special pentru femei, femei antreprenor și femei viitoare antreprenor pentru a le conferi abilitățile și competențele necesare în vederea inițierii, dezvoltării și rulării unei afaceri (antreprenoriat digital în mediul rural, provocări și oportunități în antreprenoriatul feminin, accesul la finanțare pentru femeile antreprenor,oportunitățile economiei prin partajare și provocările antreprenoriatului rural). WIDE nu se concentrează doar pe consolidarea capacităților antreprenoriale, ci vizează să le fie alături femeilor antreprenor pe parcursul procesului de dezvoltare pentru a debloca creativitatea și potențialul antreprenorial al acestora.

În plus, secțiunea „Parteneri Asociați” va fi relevantă pentru impactul pe scară largă al proiectului, deoarece organizațiile interesate de proiect vor putea să se alăture comunității WIDE și să devină parteneri asociați.

Pentru informații suplimentare despre proiectul WIDE, vă rugăm accesați: https://wideproject.eu/