EN | MK | ES | IT | RO | SR

Toolkit

Sociajalni katering “El Avío”


Ključne reči

Socijalno preduzetništvo, katering, žene, udruženja

Opis:

2010. godine u ruralnom području Kampo de Gibraltar, na jugu Španije, Udruženje „El Avio“ osnovale su na početku 4 žene, sa ciljem da pokriju potrebe kvalitetne hrane kod kuće u vrtićima i u domovi izdržavanih i starih ljudi u okolini. Tako su te iste godine 4 žene počele da pružaju ketering centrima za predškolsko obrazovanje, kao neprofitna ugostiteljska kompanija.

Godinama kasnije, 2013. godine, udruženje je konstituisano kao udruženje žena posebno za upravljanje ugostiteljstvom, olakšavajući obim posla koji se tradicionalno vezuje za žene i istovremeno otvarajući pristojna radna mesta, jer su neke od žena koje rade u udruženju bile dugotrajno nezaposlene i nisu imale posebnu obuku. Udruženje je angažovalo profesionalnog kuvara da obuči žene za industrijsku kuhinju i one su malo po malo napredovale, povećavajući i broj ljudi koje su hranile i broj radnica. Kao rezultat toga, sada imaju 13 žena koje kuvaju, dostavljaju i administrativno osoblje, koje svakog dana isporučuju više od 500 obroka dnevno deci i  starima (za njih 80), izdržavanim licima i imigrantima.

Ovaj slučaj je značajan primer kako su seoske žene svoju ulogu u društvu, koja obično podrazumeva brigu o deci i starim i izdržavanim licima, pretvorile u vidljiv posao kroz socijalno preduzetništvo koje ne samo da doprinosi razvoju ruralnih područja, već i unapređuje kvalitet života seoskih žena nudeći im kvalitetne poslove i stvarajući nove mogućnosti.


Povezani materijal za obuku