EN | MK | ES | IT | RO | SR

Toolkit

Социјален кетеринг “El Avío”


Клучни зборови

Социјално претприемништво, угостителство, жени, здружение

Опис:

Во 2010 година, во руралното подрачје на Кампо де Гибралтар, на југот на Шпанија, на почетокот беше формирано Здружението „Ел Авио“ од 4 жени, со цел покривање на потребите за квалитетна храна внатре во градинките и во домовите на зависни и стари лица во областа. Така, истата година, 4-те жени почнаа да обезбедуваат угостителски услуги во центрите за рано детско образование, како непрофитна угостителска компанија.

Години подоцна, во 2013 година, здружението беше конституирано како  специјално женско здружение за управување со угостителство, ублажувајќи го обемот на работа што традиционално се поврзува со жените, а истовремено создавајќи пристојни работни места, бидејќи некои од жените кои работат во здружението беа долгорочно невработени и немаа специфична обука. Здружението ангажираше професионален готвач да ги обучува жените за индустриска кујна и малку по малку напредуваа, зголемувајќи го и бројот на луѓе што ги хранат и бројот на работнички во персоналот. Како резултат на тоа, тие сега имаат 13 жени кои готват, доставуваат и административен персонал, кои секој ден им доставуваат повеќе од 500 оброци дневно на децата и 80 на старите лица, издржуваните лица и имигрантите.

Овој случај е забележителен пример за тоа како руралните жени ја претворија својата улога во општеството, која обично вклучува грижа за деца и стари и зависни лица, во видлива работа преку социјално претприемништво кое не само што придонесува за развојот на руралните области, туку и го подобрува квалитетот на животот на руралните жени нудејќи им квалитетни работни места и овозможувајќи им нови можности.


Поврзан материјал за обука