EN | MK | ES | IT | RO | SR

Alati

Komplet alata se sastoji od kurseva obuke posebno dizajniranih za žene, žene preduzetnice i potencijalne preduzetnice kako bi ovladale neophodnim veštinama i kompetencijama za uspostavljanje, razvoj i vođenje biznisa (digitalno preduzetništvo u ruralnom okruženju, izazovi i mogućnosti ženskog preduzetništva, prevazilaženje pristrasnosti u pristupu finansijama za žene preduzetnice, deljenje ekonomskih prilika i izazova za ruralno preduzetništvo). WIDE se ne fokusira samo na jačanje preduzetničkih kapaciteta, već ima za cilj da prati rast žena preduzetnica i oslobodi žensku kreativnost i preduzetnički potencijal.

Partneri su predvideli 4 tematske oblasti oko kojih se razvijaju inovativne obuke i operativni alati za pružanje opipljivih odgovora na specifične potrebe u kapacitetima i nedostatke u veštinama žena iz ruralnih područja:


a) Digitalno preduzetništvo u ruralnom okruženju

- Koji veb resursi za samoosnaživanje?
- Onlajn umrežavanje
- Efikasno korišćenje IKT alata i aplikacija
- Savetovanje podržano IKT

b) Žensko preduzetništvo

- Zašto da pokrenem sopstveni biznis?
- Žensko rukovodstvo
- Od ideje do tržišta
- Moj posao od kuće

c) Pristup finansijama

- Osnove finansija (kredit, zaduženje, oblici zaduženja: grant, povoljni zajam, vlasnički kapital, itd.)
- Pristup finansiranju bez grantova za mikro preduzeća
- Sistem podrške EU preduzetništvu
- Finansijska pismenost za žene preduzetnice
- Programi/grantovi EU za finansiranje

d) Ekonomija deljenja

- Definicija i pozadina
- Koristi od ekonomije dijeljenja u ruralnim područjima
- Studije slučaja i najbolje prakse
- Poslovne mogućnosti