EN | MK | ES | IT | RO | SR

Пакет со алатки


Дигитални вештини за зајакнување на руралното претприемништво

Курсеви | Дигитални вештини за зајакнување на руралното претприемништво

Добра практика | Дигитализација на управувањето со рачното ловење школки

Студија на случај | Социјален кетеринг “El Avío”


Мојот семеен бизнис

Курсеви | Мојот семеен бизнис

Добра практика | Добри практики за семејни бизниси

Студија на случај | Claudia Pilat – Претприемачка во туризам, Гостинска куќа Christiana Island (insulachristiana.com), Cristian Village, Sibiu држава - Романија


Женско претприемаштво

Курсеви | Женско претприемаштво

Добра практика | MARELLA NATURAL Ltd

Студија на случај | Етно арт Pavlović


Женско лидерство

Курсеви | Женско лидерство

Добра практика | Добри практики во Женското лидерство

Студија на случај | Роксана-Лариса Хаја – претприемачка, округ Клуж-Напока, Романија


Пристап до финансии

Курсеви | Пристап до финансии

Добра практика | Акциски план на Enterprise Ireland за жени во бизнисот

Студија на случај | Жени основачки на бизнис и нивниот клуч за успех


Отворена економија

Курсеви | Отворена економија

Добра практика | OLIO - A Female Food Sharing App (Апликација за споделување храна за жени)

Студија на случај | Nughedu Welcome – Заедничка исхрана за рурален развој