EN | MK | ES | IT | RO | SR

WIDE - Интеграција на жените преку
дигитално претприемништво

Проект

Надградба на дигитални вештини кај жените од руралните области со цел да развијат претприемачки способности.

Дознај повеќе

Анализа

За креирање на иновативна обука, партнерите ќе развијат Прирачник за рурален претприемачки екосистем кој ќе понуди достапни упатства.

Дознај повеќе

Пакет со алатки

Пакетот со алатки се состои од курсеви за обука специјално дизајнирани за жени, жени претприемачи и идни жени претприемачи.

Дознај повеќе

Интеграција на жените преку дигитално претприемништво

Надградба на дигитални вештини кај жените од руралните области со цел да развијат претприемачки способности. Дигиталната технологија е одлична можност за жените од руралните области да ги зајакнат своите претприемачки вештини со цел да се приклучат на пазарот на трудот и/или да спроведат претприемачки активности.
Платформата WIDE OER ќе ги направи дигитално достапни сите обуки без оглед на географска локација и време;

За нас

Новости