EN | MK | ES | IT | RO | SR

Новости

Почеток на имплементација на Еразмус плус проектот „Интеграција на жените преку дигитално претприемништво (WIDE)“

Проектот WIDE – Интеграција на жените преку дигитално претприемништво, заеднички развиен од Регионалната агенција за економски развој на Шумадија и Поморавље и IDP European Consultants, е одобрен од српската Еразмус+ Национална агенција. Проектот WIDE обединува 6 партнери од 6 земји (Италија, Шпанија, Белгија, Република Северна Македонија, Романија и Србија).

Во текот на имплементацијата од 24 месеци, WIDE ќе направи долгорочно влијание врз жените претприемачи и организациите за образование на возрасни кои ќе имаат придобивки од споделувањето на искуствата стекнати во текот на проектната имплементација.

На системско ниво, WIDE ќе придонесе за поттикнување на женското учество во претприемачкиот свет преку вештините што тие ги промовираат.

Институт за развој на заедницата е партнер во овој меѓународен проект, кој официјално започна на 15 декември 2021 година.