EN | MK | ES | IT | RO | SR

Proiect

Obiectivele specifice ale proiectului WIDE sunt:-Îmbunătățirea competențelor digitale la femeile din mediul rural în vederea dezvoltării unei aptitudini antreprenoriale. Tehnologiile digitale reprezintă o mare oportunitate pentru femeile din mediul rural pentru a compensa deficiențele lor de mediu in vederea insertiei pe piața muncii și/sau a desfășurarii unor acțiuni de antreprenoriat.Platforma WIDE va pune la dispozitia acestora toate materialele digitale indiferent de locatia geografica sau disponibilitatea de timp.

- Îmbunătățirea competențelor digitale la femeile adulte din mediul rural care au deja în minte o idee de afaceri, dar nu au competențe TIC. Prin urmare, învățarea bazată pe TIC WIDE ar putea stimula oportunități mai mari pentru afaceri în multe moduri, cum ar fi accesarea informațiilor conexe pentru reducerea incertitudinii și participarea la activități economice într-un mod mai competitiv.

- Abordarea transformării digitale prin dezvoltarea pregătirii digitale, a rezistenței și a capacității, întărind capacitatea furnizorilor AL de a oferi formare de înaltă calitate. WIDE va contine produse digitale evidentiate prin design și actualizate pentru a aborda provocările femeilor antreprenoare din zonele rurale cu scopul de a le spori competitivitatea.

- Oportunități de creare de rețele și construirea unui consorțiu solid care să reprezinte diferiții actori ai ecosistemului AE, IMM-urilor, TIC și expertiza digitală, precum și sectorul al treilea (ONG) și sistemul de facilitare a antreprenoriatului, sporind astfel valorile comune, angajamentul civic și participarea adoptând o perspectivă paneuropeană.

- să sprijine femeile antreprenoare și viitorii antreprenori din zonele rurale, oferind formare inovatoare și actualizată, care să le ajute să facă față perfecționării digitale pentru a le însufleti și a le face afacerile mai competitive; Pregătirea WIDE se va baza pe un sistem de recunoaștere a competențelor reprezentat prin teste cu răspunsuri multiple și atestat prin certificate de pregătire WIDE.

- Îmbogățirea ofertei de oportunități de învățare. Resursele WIDE, formarea și Platforma OER vor deveni instrumente operaționale pentru a îmbunătăți oferta personalizată și pentru a obține un impact durabil asupra beneficiarilor și factorilor de decizie politică. Pe baza obiectivelor și activităților, WIDE este în concordanță totala cu nevoile și prioritățile subliniate de Comisia Europeană (Orizontal: Abordarea transformării digitale prin dezvoltarea pregătirii, rezilienței și capacității digitale) și la nivel național cu nevoile digitale ale femeilor antreprenor adulte din Serbia, Italia, Belgia, Spania, Republica Macedonia de Nord și România.