EN | MK | ES | IT | RO | SR

Toolkit

Pristup finansijama
Finansijska pismenost

CiljeviKliknite da pročitate  

Na kraju ovog modula vi ćete:

Da razumete osnovne principe preduzetništva

Steći sposobnosti za otkrivanje mogućnosti za samozapošljavanje

Steknite znanje o glavnim alternativnim sredstvima za kredit i za koji da se odlučite

Potražite i iskoristite alternativne mogućnosti finansiranja u vezi sa crowdfundingom, poslovnim anđelima, zajedničkim ulaganjima ili grantovima

Uloga i struktura preduzetništvaKliknite da pročitate  

Preduzetništvo je sposobnost i spremnost da se kreira, planira i upravlja poslovnom operacijom, uključujući sve njene neizvesnosti, sa ciljem ostvarivanja profita. Pokretanje novih preduzeća je najpoznatiji primer preduzetništva.

4 vrste preduzetništva:

 • Preduzetništvo malih preduzeća
 • Skalabilno startap preduzetništvo
 • Preduzetništvo velikih preduzeća
 • Socijalno preduzetništvo
Izbor poslovne idejeKliknite da pročitate  

 • Definišite ciljeve
 • Određujete ciljeve da biste postigli ciljeve
 • Procenite resurse i donosite odluke
 • Kreirajte planove za vanredne situacije za upravljanje promenama
 • Racionalno procenite operativnu izvodljivost i finansijsku održivost
novac i transakcijeKliknite da pročitate  

Prema definiciji transakcije, to je finalizovani sporazum između prodavca i kupca za prenos dobara, usluga ili finansijskih sredstava u zamenu za novac poznat kao transakcija.

Planiranje i upravljanje finansijamaKliknite da pročitate  

Finansijsko planiranje je proces:

 • Procena potrebnog kapitala i određivanje njegove konkurencije
 • Uokvirivanje finansijskih politika u vezi sa nabavkom, ulaganjem i administracijom sredstava preduzeća.