EN | MK | ES | IT | RO | SR

Toolkit

Пристап до финансии
Финансиска писменост

ЦелиКликнете за да прочитате  

На крајот од овој модул ќе можете:

Да ги разберете основите и принципите на претприемништвото

Да стекнете способности за откривање можности за самовработување

Да стекнете знаењата за главните алтернативни средства за кредитирање и кои ги да изберете меѓу нив

Да пребарувате и искористете алтернативни можности за финансирање поврзани со групно финансирање, бизнис инвеститори, ризични капиталисти или грантови

Улога и структура на претприемништвотоКликнете за да прочитате  

Претприемништвото е капацитетот и подготвеност да се создаде, планира и управува со еден бизнис, вклучувајќи ги сите негови несигурности, со цел да се оствари профит. Отварање ново претпријатие е најпознатиот пример за претприемништво.

4 Вида на Претприемаштво:

 • Мало бизнис претприемништво
 • Скалесто стартап претприемништво
 • Претприемништво на големи компании
 • Социјално претприемништво
Бирање на бизнис идеја Кликнете за да прочитате  

 • Дефинирајте цели
 • Направете приоритет од постигнувањето цели
 • Проценете ги ресурсите и донесувајте одлуки
 • Креирајте планови за вонредни ситуации за управување со промените
 • Рационално проценете ја оперативната изводливост и финансиската исплатливост
Пари и ТрансакцииКликнете за да прочитате  

Според дефиницијата за трансакција, тоа е финализиран договор помеѓу продавачот и купувачот за пренос на стоки, услуги или финансиски средства во замена за пари, со други зборови трансакција.

Планирање и управување со финасииКликнете за да прочитате  

Финансиското планирање е процесот на:

 • Проценка на потребниот капитал и утврдување на неговата конкуренција
 • Врамување на финансиските политики во однос на набавките, инвестициите и администрирањето на средствата на едно претпријатие.