EN | MK | ES | IT | RO | SR

Toolkit

Добри практики во Женското лидерство


Клучни зборови

Стил на лидерство, севкупна мисија, ефективно лидерство, доверба, особини

Опис:

 Важно е да развиете стил на лидерство кој одговара на вас, вашата личност и вашите вредности, наместо да се обидувате да бидете како некој друг.

Важна улога на лидерот е да понуди чувство за насока за да се осигура дека сите се усогласени со целокупната мисија и влечат во иста насока.

Луѓето напредуваат во организации каде што има ефективно лидерство. Тие ќе се чувствуваат охрабрени; вклучени; поддржани и развиени.

Развијте силно чувство на доверба помеѓу вас и оние кои работат со вас. Ако сакате да ви веруваат, започнете градите доверба во нив и во нивните способности.

Вашето однесување е функција на вашите особини со ситуацијата што ја искусувате. Како лидер треба да научите да го прилагодувате вашето однесување за да се соочите со ситуацијата со која се соочувате.

Можеби ќе е од корист да побарате надворешна и независна помош за подобро да ги разберете вашиот карактерен профил и однесувањето.

Пред да донесете какви било одлуки, ќе треба да се погрижите да ги соберете сите релевантни факти кои ќе влијаат на вашата крајна одлука.

 

 

НАЦИОНАЛНАТА КОНФЕДЕРАЦИЈА ЗА ЖЕНСКО ПРЕТПРИЕМНИШТВО – CONAF е агилна, проактивна и претприемничка организација силно фокусирана на идентификување, централизирање и предлагање решенија, на среден и долг рок, за реални и итни проблеми во романската претприемничка средина.

CONAF промовира родова еднаквост и можности за поддршка на приватни претријатија и развојот на деловниот екосистем, во согласност со новото нормално.

CONAF е конфедерација на работодавачи на Романија која го претставува најголемото движење во последните 100 години во нашата историја, здружувајќи ги претприемачките сили во Романија за поддршка и промовирање на женското претприемништво.

CONAF дејствува цврсто за да ги брани социјалните, економските, финансиските и правните права и интереси на романските претприемачи во нивните односи со јавните власти и да развие ефективни деловни мрежи.


Поврзан материјал за обука