EN | MK | ES | IT | RO | SR

Analiza

Pentru dezvoltarea formării inovatoare, partenerii vor elabora Manualul Ecosistemului Antreprenorial Rural, ținând cont de orientările și resursele disponibile atât la nivel național, cât și internațional pentru a asigura coerența și eficacitatea formării. Pentru a face acest lucru, partenerii vor efectua o analiză cuprinzătoare a documentelor UE și naționale, cum ar fi următoarele:

Identificarea tendintelor si resurselor integrării femeilor prin antreprenoriatul digital va oferi date cantitative si calitative, informații, instrumente și soluții pentru promovarea potențialului antreprenorial al femeilor ,cu o abordare de jos în sus.

Elementul inovativ va fi descrierea rezultatelor de evaluare comparativă (inclusiv: analiza nevoilor, grupurile țintă, elementele de inovare, impactul așteptat și potențialul de transferabilitate) față de competențele ocupaționale și cadrele de calificare din sectorul antreprenoriatului digital pentru a avea certitudinea că formarea este relevantă, oportună și concreta.Descărcări

Raport final PR2

Rezumat al principalelor constatări