EN | MK | ES | IT | RO | SR

Toolkit

Enterprise Ireland Akcioni plan za žene u biznisu


Ključne reči

Fond za programe podrške, podrška vlade, konkursni fondovi

Opis:

Enterprise Ireland Action Plan for Women in Business je program za podršku i finansiranje prilagođen potrebama žena preduzetnica, koji promoviše vladina organizacija odgovorna za razvoj i rast irskih preduzeća.

U okviru ovog akcionog plana, Enterprise Ireland je pokrenuo fond od 150.000 evra za delimično finansiranje operativnih troškova prilagođenih radnih programa, koji ukazuju na nedostajuće sposobnostima žena preduzetnica. Cilj je da se prevaziđu neki od kritičnih izazova sa kojima se suočavaju žene preduzetnice, podržavanjem određenih aktivnosti, uključujući:

  1. Konkurentna sredstva za podršku poslovnim timovima koje vode žene;
  2. Identifikacija i promocija uzora,
  3. Sponzorstvo događaja i nagrada
  4. Podrška postojećim I novim mrežama
  5. Alati za umrežavanje za žene u biznisu

Enterprise Ireland traži predloge od odgovarajućih, iskusnih pružalaca usluga koji imaju sposobnost i viziju, da isporuče jedan ili više programa za podršku ženskom preduzetništvu.


Povezani materijal za obuku