EN | MK | ES | IT | RO | SR

Toolkit

Акциски план на Enterprise Ireland за жени во бизнисот


Клучни зборови

Фонд за поддршка на програми, владина поддршка, конкурентни фондови

Опис:

Акцискиот план на Enterprise Ireland за жени во бизнисот Enterprise Ireland Action Plan for Women in Business е програма за поддршка и финансирање прилагодена на потребите на жените претприемачи, промовирана од владината организација одговорна за развој и раст на ирските претпријатија.

Во рамките на овој Акциски план, Enterprise Ireland започнал фонд од 150.000 евра за делумно финансирање на оперативните трошоци на приспособените работни програми кои ги решаваат недостатоците во способностите на женските претприемачи. Целта е да се надминат некои од критичните предизвици со кои се соочуваат жените претприемачи преку поддршка на посветени активности, вклучувајќи:

  1. Конкурентни фондови за поддршка на деловни тимови предводени од жени;
  2. Идентификување и промоција на модели за улоги,
  3. Спонзорство на настани и награди
  4. Поддржува постоечки и нови мрежи
  5. Алатки за вмрежување за жените во бизнисот

Enterprise Ireland бара предлози од соодветни, искусни даватели на услуги кои имаат способност и визија, да испорачаат една или повеќе програми за поддршка на женското претприемништво.


Поврзан материјал за обука