EN | MK | ES | IT | RO | SR

Toolkit

Claudia Pilat – Preduzetnik u turizmu, Pansion Christiana Island (insulachristiana.com), Cristian Village, Sibiu County- Romania


Ključne reči

pansion, komuna, bespovratna sredstva

Opis:

Priča o pansionu Christiana Island, u Cristian komuni, okrug Sibiu, započela je 2009. godine kada se Klaudija Pilat upisala kao korisnik projekta Rural-Manager nacionalne fondacije mladih menadžera – FNTM. Ovaj edukativni i konsultantski program bio je početak koji joj je bio potreban da bi stekla ambiciju da dobije bespovratna sredstva za pansion koji je želela, bez potrebe da pozove konsultantsku kompaniju kao podršku. Smeštaj je završen 2013. godine i postaje sve poznatiji, zahtevi za uslugama smeštaja su se godinama povećavali, popunjenost je dostigla 60% u 2015. godini, od čega su 70% strani turisti.

Preduzetnica je 2010. godine primljena u lokalni konsultantski tim FNTM-a, gde je počela da sastavlja finansijske dosijee za druge korisnike, podržavajući ih da uče i pripreme se za vođenje sopstvenog biznisa. Kao konsultant, Klaudija je napisala i realizovala kako penzione projekte u ruralnim sredinama, tako i projekte rekreativnih aktivnosti, kao što je zabavni park Transilvanaventura – Eko porodični park ili projekte za kupovinu različite opreme. Klaudija Pilat veruje u partnerstva, udruženja i veruje da mala preduzeća mogu obezbediti finansijsku podršku svakoj porodici.


Povezani materijal za obuku